X

Giải bài tập Sinh học 6

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 42 Trang 137


Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 42 Trang 137: Quan sát kĩ H.42.1 : Căn cứ vào đặc điểm của lá, rễ hoa mà em có thể nhận ra được từ hình vẽ, hãy phân biệt cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm theo mẫu:

Đặc điểm Cây hai lá mầm Cây một lá mầm
-Kiểu rễ
-Kiểu gân lá
-Số cánh hoa
.............

Trả lời

Đặc điểm Cây hai lá mầm Cây một lá mầm
-Kiểu rễ Cọc Chùm
-Kiểu gân lá Mạng Song song
-Số cánh hoa 5 6
-Số lá mầm của phôi ở trong hạt 2 1
-Dạng thân Gỗ, cột Cỏ

Xem thêm các bài Giải bài tập Sinh học 6 khác: