X

Giải bài tập Sinh học 6

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 42 Trang 138


Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 42 Trang 138: - Từ bảng trên hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Kiểm tra lại nhận xét qua mẫu thật hoặc qua hình vẽ một vài cây (H42.2) sau đó hãy xếp chúng vào một trong 2 lớp.

Trả lời

- Đặc điểm để phân biệt giữa hai lớp Hai lá mầm và Một lá mầm là: số lá mầm của phôi, ngoài ra còn có các dấu hiệu khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân,..

- Hoàn thành chỗ trống:

Cây số 1: lớp 2

Cây số 2: lớp 1

Cây số 3: lớp 2

Cây số 4: lớp 2

Cây số 5: lớp 1

- Hoàn thành sơ đồ

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 42 Trang 138 | Giải bài tập Sinh học 6

Xem thêm các bài Giải bài tập Sinh học 6 khác: