X

Giải bài tập Sinh học 6

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 9 Trang 29


Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 9 Trang 29 : Điền vào chỗ trống các câu sau bằng từ thích hợp chọn trong các từ : rễ cọc, rễ chùm.

- Có 2 loại rễ chính: .........và ..........

- ......... có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.

- ......... gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau thường mọc tỏa ra từ gốc than thành một chùm.

Trả lời

- Có 2 loại rễ chính: rễ cọc rễ chum.

- Rễ cọc có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.

- Rễ chùm gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau thường mọc tỏa ra từ gốc than thành một chùm.

Xem thêm các bài Giải bài tập Sinh học 6 khác: