X

Giải bài tập Sinh học 6

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 9 Trang 30


Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 9 Trang 30: Hãy quan sát H.9.2 , ghi tên cây có rễ cọc , cây có rễ chùm .

Trả lời

- Cây có rễ cọc: su hào, cải bắp, cam, bưởi

- Cây có rễ chùm: ngô, lúa, tỏi tây,...

Xem thêm các bài Giải bài tập Sinh học 6 khác: