X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với mỗi phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng bài 12 trang 106


SBT Vật Lí 9 Bài 51: Bài tập quang hình học

Giải bài 12 trang 106 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 51: Bài tập quang hình học giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 12 trang 106 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với mỗi phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng

a) Mắt lão giống mắt tốt ở chỗ khi nhìn các vật ở xa thì không phải đeo kính. Ngược lại,

b) Ngày xưa, muốn chụp ảnh phải lắp phim vào máy ảnh. Còn ngày nay

c) Muốn quan sát rõ chân của một con kiến, ta có thể dùng

d) kính lúp có số bội giác 3x sẽ có

1. Trong máy ảnh kĩ thuật số, người ta không cần có phim

2. Kính lúp

3. Tiêu cự là 8,33cm

4. Chỗ khác nhau là: khi đọc sách, mắt lão phải đeo kính, còn mắt tốt thì không

Lời giải:

a- 4 b- 1 c- 2 d- 3

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: