X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Đặt một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ, cao 2cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 5cm


SBT Vật Lí 9 Bài 51: Bài tập quang hình học

Giải bài 4 trang 105 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 51: Bài tập quang hình học giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 4 trang 105 sách bài tập Vật Lí 9: Đặt một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ, cao 2cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 5cm. Thấu kính có tiêu cự 10cm.

a) Dựng ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ

b) Ảnh là thật hay ảo.

c) Ảnh nằm cách thấu kính bao nhiêu centimet? Ảnh cao bao nhiêu centimet?

Lời giải:

a) Dựng ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ như hình vẽ:

Bài 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9 trang 105 SBT Vật Lí 9 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 9

b) Ảnh A’B’ là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

c) Trên hình vẽ, xét hai cặp tam giác đồng dạng:

ΔA’B’F’ và ΔOIF’; ΔOAB và ΔOA’B’.

Từ hệ thức đồng dạng ta có:

Bài 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9 trang 105 SBT Vật Lí 9 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 9

Vì AB = OI (tứ giác BIOA là hình chữ nhật)

Bài 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9 trang 105 SBT Vật Lí 9 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 9

Từ (1) và (2) suy ra:

Bài 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9 trang 105 SBT Vật Lí 9 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 9

Vậy ảnh cách kính 10cm và cao 4cm.

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: