X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp ta sẽ thấy


SBT Vật Lí 9 Bài 51: Bài tập quang hình học

Giải bài 2 trang 104 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 51: Bài tập quang hình học giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 2 trang 104 sách bài tập Vật Lí 9: Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp ta sẽ thấy

A. Một ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật

B. Một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật

C. Một ảnh ngược chiều, nhỏ hơn vật

D. Một ảnh ngược chiều, lớn hơn vật

Lời giải:

Chọn B. Một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật

Vì kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính nên sẽ cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: