GDQP 10 Chân trời sáng tạo | Giáo dục quốc phòng 10 Chân trời sáng tạo | Giải Giáo dục quốc phòng lớp 10 | Giải GDQP 10


Từ năm học 2023, theo ban hành của bộ Giáo dục và Đào tạo, khối lớp 10 sẽ học theo chương trình mới của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Đối với môn Giáo dục quốc phòng lớp 10, sách được chia làm 2 bộ sách. Trong đó, GDQP 10 sách Chân trời sáng tạo và GDQP 10 sách Kết nối tri thức sẽ học chung một bộ sách, GDQP 10 Cánh diều vẫn giữ nguyên học riêng một bộ sách.

Tùy chương trình học và điều kiện trang thiết bị của từng trường THPT, Thầy/Cô có thể tùy chọn bộ sách phù hợp cho học sinh.

GDQP 10 Chân trời sáng tạo | Giáo dục quốc phòng 10 | Giải GDQP 10 | Giải Giáo dục quốc phòng 10 | Giải bài tập Quốc phòng 10 hay nhất, ngắn gọn

Xem thêm các loạt bài giải bài tập lớp 10 các môn học bộ sách Chân trời sáng tạo hay khác: