X

Giải Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lịch Sử lớp 6 Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X - Chân trời sáng tạo


Lịch Sử lớp 6 Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X - Chân trời sáng tạo

Với soạn, giải bài tập Lịch Sử lớp 6 Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch Sử 6 giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà môn Lịch Sử 6.

Lịch Sử lớp 6 Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X - Chân trời sáng tạo
Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Câu hỏi trang 63 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Dựa vào bản đồ 12.1 và thông tin trong phần I, em hãy:

- Trình bày sơ lược vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á

- Kể tên các nước Đông Nam Á ngày nay

Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Lời giải:

* Vị trí địa lí của Đông Nam Á:

- Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, nằm ở Đông Nam châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

- Khu vực Đông Nam Á được xem là cầu nối giữa Trung Quốc và Ấn Độ, giữa lục địa Á – Âu với châu Đại Dương.

* Tên các quốc gia Đông Nam Á hiện nay

- Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm 11 quốc gia: Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Malaixia, Xingapo, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Bru-nây, Đông-ti-mo

Câu hỏi trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Dựa vào bản đồ 2.1 và lược đồ 12.2, em hãy: xác định vị trí các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII. Các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Lời giải:

* Kể tên các vương quốc cổ đầu tiên của khu vực Đông Nam Á: 

­- Vị trí của vương quốc Cham-pa, Phù Nam ở lưu vực sông Mê Công và ven biển Đông

- Vị trí của vương quốc Chân Lạp ở lưu vực sông Mê Công.

- Vị trí của vương quốc Đốn Tốn ở lưu vực sông Mê Nam.

- Vị trí của vương quốc Xích Thổ, Tu-ma-xic ở ven biển Đông.

- Vị trí của vương quốc Pê-ru, Tha-tơn nằm ở lưu vực sông I-ra-oa-đi.

- Vị trí của vương quốc Ma-lay-u; Ta-ru-ma ở ven biển Gia-va.

* Xác định các vương quốc cổ đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay

STT

Tên vương quốc cổ

Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

1

Cham-pa

Việt Nam

2

Phù Nam

3

Chân Lạp

Campuchia

4

Đốn Tốn

Ma-lai-xi-a

5

Xích Thố

6

Tu-ma-síc

7

Pê-ru

Mi-an-ma

8

Tha-tơ

9

Ma-lay-u

In-đô-nê-xi-a

10

Ta-ru-ma

Câu hỏi 1 trang 65 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy xác định trên lược đồ 12.3 những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Lời giải:

- Tên các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X: Đại Cồ Việt; Cham-pa; Chân Lạp; Đva-ra-va-ti; Ha-ri-pun-giay-a; Tu-ma-síc; Bu-tu-an; Pa-gan; Pê-ru; Tha-tơn; Sri-vi-giay-a; Ka-lin-ga

Bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Câu hỏi trang 67 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Giao lưu thương mại đã dẫn tới những thay đổi nào ở khu vực Đông Nam Á trong 10 thế kỉ đầu công nguyên?

Lời giải:

- Tác động của giao lưu thương mại đến khu vực Đông Nam Á trong 10 thế kỉ đầu công nguyên:

+ Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á với các nền văn hóa khác (đặc biệt là văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ…).

+ Tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X.

+ Nhiều khu vực của Đông Nam Á đã trở thành trung tâm buôn bán và trao đổi sản vật, hàng hóa nổi tiếng như Óc Eo (Phù Nam), Pa-lem-bang (Sri Vi-giay-a), Trà Kiệu (Champa)…

+ Các vương quốc Đông Nam Á đã đóng góp nhiều mặt hàng chủ lực trên những tuyến đường biển kết nối Á – Âu.

Câu hỏi 1 trang 69 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Giao lưu văn hóa đã tác động như thế nào đến văn hóa Đông Nam Á?

Lời giải:

- Tác động của quá trình giao lưu văn hóa đến nền văn hóa Đông Nam Á:

+ Phật giáo và Hin-đu giáo du nhập vào Đông Nam Á, hòa nhập vào các tín ngưỡng dân gian của cư dân bản địa.

+ Cư dân nhiều nước Đông Nam Á đã tiếp thu hệ thống chữ viết của Ấn Độ để sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc mình (chữ Chăm cổ, chữ Khơ-me cổ, chữ Mã Lai cổ….)

+ Cư dân Đông Nam Á tiếp thu văn học của người Ấn Độ và sáng tạo ra những bộ sử thi: Riêm kê (Campuchia); Ram-ma-y-a-na Ka-ka-win (In-đô-nê-xi-a).

+ Kiến trúc – điêu khắc của Đông Nam Á mang đậm dấu ấn của kiến trúc và tôn giáo Ấn Độ.

Câu hỏi 2 trang 69 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Đọc tư liệu 13.5 và cho biết nền văn hóa cổ đại nào ở châu Á có ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á?

Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Lời giải:

- Văn hóa Ấn Độ ngay từ sớm đã có ảnh hưởng sâu sắc đến khu vực Đông Nam Á (từ thế kỉ III, người Ấn đã chiếm ưu thế trong buôn bán và truyền bá văn hóa Ấn Độ vào khu vực này. Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến văn hóa Đông Nam Á trên nhiều lĩnh vực khác nhau).

Xem thêm các bài giải Lịch Sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay khác: