X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Hãy sắp xếp những thành tựu dưới đây vào bảng sao cho phù hợp với các lĩnh vực của nền văn minh


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 12 trang 21 SBT Lịch sử 10 trong Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 12 trang 21 SBT Lịch sử 10: Hãy sắp xếp những thành tựu dưới đây vào bảng sao cho phù hợp với các lĩnh vực của nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại: Dương lịch; Đền Pác-tê-nông; Tượng lực sĩ vém đĩa; Đầu trường Cô-li-lê; Đại hội thể thao Ô-lim-píc; I-li-át và Ô-đi-xê; Định lí Pi-ta-go; Thiên Chúa giáo; Lực đẩy Ác-si-mét, chữ La-tinh

Lĩnh vực

Lịch và thiên văn

Chữ viết

Khoa học

Tôn giáo

Văn học

Nghệ thuật

Thể thao

Thành tựu

Lời giải:

Lĩnh vực

Lịch và thiên văn

Chữ viết

Khoa học

Tôn giáo

Văn học

Nghệ thuật

Thể thao

Thành tựu

Dương lịch

chữ Latinh

Định lí Pi-ta-go; Lực đẩy Ác-si-mét

Thiên Chúa giáo

I-li-át và Ô-đi-xê

Đền Pác-tê-nông;

Tượng lực sĩ vém đĩa;

Đầu trường Cô-li-lê

Đại hội thể thao Ô-lim-píc

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: