X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống lại chế độ phong kiến bằng hình thức nào sau đây?


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 7 trang 20 SBT Lịch sử 10 trong Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 7 trang 20 SBT Lịch sử 10: Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống lại chế độ phong kiến bằng hình thức nào sau đây?

A. Không nộp thuế cho nhà vua.

B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế.

C. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.

D. Làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: