X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Sự ra đời của giai cấp tư sản là bối cảnh dẫn đến sự phát triển của văn minh thời Phục hưng vì họ


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 6 trang 20 SBT Lịch sử 10 trong Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 6 trang 20 SBT Lịch sử 10: Sự ra đời của giai cấp tư sản là bối cảnh dẫn đến sự phát triển của văn minh thời Phục hưng vì họ

A. mong muốn hợp tác với giai cấp phong kiến cải cách Giáo hội Thiên Chúa giáo.

B. có mâu thuẫn với tầng lớp quý tộc phong kiến đang cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.

C. muốn thành lập các lãnh địa phong kiến, thiết lập chế độ phong kiến tập quyền.

D. muốn tiến hành các cuộc phát kiến địa lí, mở rộng thị trường buôn bán.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: