X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Nền văn minh phương Đông cổ đại là một trong những cơ sở tác động đến sự hình thành và phát triển


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 3 trang 19 SBT Lịch sử 10 trong Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 3 trang 19 SBT Lịch sử 10: Nền văn minh phương Đông cổ đại là một trong những cơ sở tác động đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại vì

A. không có văn minh phương Đông cổ đại thi không thể có văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại.

B. chế độ quân chủ chuyên chế của nền văn minh phương Đông cổ đại là hình mẫu cho nền văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại.

C. các công trình kiến trúc của nền văn minh phương Đông cổ đại là hình mẫu cho kiến trúc Hy Lạp, La Mã cổ đại.

D. cư dân Hy Lạp, La Mã có điều kiện tiếp thu, giao lưu với văn minh phương Đông để phát triển hơn.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: