X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn


Giải SBT Lịch sử 7 Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 2 trang 41 SBT Lịch sử 7 trong Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Câu 2 trang 41 SBT Lịch sử 7: Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn trong những ngày đầu khởi nghĩa (1418 - 1423)?

A. Liên tục bị quấn Minh bao vây, tấn công.

B. Nhiều lần phải rút chạy lên núi Chí Linh.

C. Bị thiếu thốn về lương thực và quân số.

D. Bộ Chỉ huy nghĩa quân mâu thuẫn nội bộ.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: