X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Để khôi phục và bảo toàn lực lượng, năm 1423, Lê Lợi đã có hành động


Giải SBT Lịch sử 7 Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 3 trang 41 SBT Lịch sử 7 trong Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Câu 3 trang 41 SBT Lịch sử 7: Để khôi phục và bảo toàn lực lượng, năm 1423, Lê Lợi đã có hành động nào sau đây?

A. Bất ngờ tập kích vào doanh trại quân Minh.

B. Phá vòng vây thoát khỏi tình thế nguy khốn.

C. Đề nghị hòa hoãn với quân Minh.

D. Chuyển quân ra phía bắc.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: