X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Quan sát hình 19 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về Nguyễn Trãi


Giải SBT Lịch sử 7 Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 8 trang 42 SBT Lịch sử 7 trong Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Câu 8 trang 42 SBT Lịch sử 7: Quan sát hình 19 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về Nguyễn Trãi theo các gợi ý: tiểu sử, vai trò và đóng góp đổi với Lịch sử dân tộc....

Quan sát hình 19 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về Nguyễn Trãi

Lời giải:

- Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, quê gốc ở làng Chi Ngại, huyện Phượng Sơn, lộ Lạng Giang (Chí Linh, Hải Dương ngày nay), sau dời đến làng Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội ngày nay).

- Ông thi đỗ Thái học sinh năm 1400 và từng làm quan dưới triều Hồ.

- Nguyễn Trãi tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo ngay từ những buổi đầu, trở thành mưu sĩ của nghĩa quân, giúp Lê Lợi bày tính mưu kế, soạn thảo văn thư ngoại giao với quân Minh,...

- Sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thành công, Nguyễn Trãi trở thành một trong những khai quốc công thần của nhà Lê sơ.

- Nguyễn Trãi có đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn học và tư tưởng Việt Nam. Ông được coi là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá của Việt Nam. Năm 1980, Nguyễn Trãi được UNESCO ghi danh là Danh nhân Văn hoá Thế giới.

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: