X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Nối thời gian ở cột A với nội dung chính ở cột B sao cho đúng


Giải SBT Lịch sử 7 Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 9 trang 43 SBT Lịch sử 7 trong Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Câu 9 trang 43 SBT Lịch sử 7: Nối thời gian ở cột A với nội dung chính ở cột B sao cho đúng

Nối thời gian ở cột A với nội dung chính ở cột B sao cho đúng

Lời giải:

Ghép nối:

1- C

2 - D

3 - A

4 - B

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: