X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Giải thích nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn


Giải SBT Lịch sử 7 Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 7 trang 42 SBT Lịch sử 7 trong Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Câu 7 trang 42 SBT Lịch sử 7: Giải thích nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) và cho biết ý nghĩa Lịch sử của cuộc khởi nghĩa này.

Lời giải:

- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc.

+ Vai trò lãnh đạo và nghệ thuật quân sự tài tình, sáng tạo của Bộ Chỉ huy nghĩa quân mà đại diện là: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích..

- Ý nghĩa Lịch sử:

+ Chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục hoàn toàn độc lập dân tộc;

+ Đưa đến sự thành lập của vương triều Lê sơ.

+ Mở ra thời kì phát triển mới của Đại Việt - thời kì độc lập, tự chủ lâu dài,…

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: