Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại (tiếp)


Vì hạnh phúc con người – Tuần 14

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại (tiếp)

Câu 1 (trang 142): Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở bên dưới:

Trả lời

Động từ Tính từ Quan hệ từ
Trả lời, nhìn, vịn, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏ. Xa vời vợi, lớn. Qua, ở, với.

Câu 2 (trang 143): Dựa vào ý khổ thơ 2 trong bài thơ Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa, viết một đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức. Chỉ ra một động từ, một tính từ và một quan hệ từ em đã dùng trong đoạn văn ấy.

Trả lời

Nơi em sống là một làng nhỏ gần bãi sông Hồng, nổi tiếng với nghề trồng lúa nước. Công việc của nhà nông thật cực nhọc. Giữa trưa tháng sáu, trời nắng như đổ lửa, nước ruộng nóng như nước sôi. Cá, tôm, cua cũng không sống nổi. Thế mà giữa trưa nắng chang chang, mẹ em và mọi người phải đội nắng khom lưng cần mẫn cấy từng hàng lúa để làm ra hạt gạo nuôi em ăn học.

Động từ: sống, trồng lúa, đổ, khom lưng, cấy, làm, nuôi, học.

Tính từ: nổi tiếng, cực nhọc, nóng bức, cần mẫn.

Quan hệ từ: với, của, như, thế mà, và, để

Xem thêm các bài Giải bài tập Tiếng Việt 5 khác: