Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp


Vì hạnh phúc con người – Tuần 14

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em.

Trả lời

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

I. Thời gian, địa điểm họp

      - Thời gian: 16 giờ 20 phút ngày 5/12/2017

      - Địa điểm: lớp 5A, trường Tiểu học Chu Văn An

II. Thành phần tham dự:

      - Cô giáo: Đặng Thanh Mai (chủ nhiệm lớp)

      - Toàn thể các bạn học sinh lớp 5A.

III. Chủ tọa, thư kí cuộc họp

      - Chủ tọa: Mai Thùy Trang (lớp trưởng)

      - Thư kí: Nguyễn Duy Dương

IV. Nội dung cuộc họp:

Bàn kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

V. Diễn biến cuộc họp

1) Bạn Trang phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

2) Thảo luận

Bạn Hoa: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, gọn gàng; phân công tưới nước , bắt sâu, nhỏ cỏ các bồn hoa mà lớp đã được phân công.

Bạn Bình: nhận quét mạng nhện

Bạn Lan: nhận làm lại bảng thi đua.

Bạn Tài thì phân công các bạn khác trực nhật cho lớp sạch sẽ.

3) Kết luận của cuộc họp

      - Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào cuối giờ học ngày hôm sau.

      - Hàng ngày tổ chức phân công bạn tưới bồn hoa và trực nhật trên lớp.

      - Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Giải Tiếng Việt 5 | Để học tốt Tiếng Việt 5

Xem thêm các bài Giải bài tập Tiếng Việt 5 khác: