Tin học lớp 6 Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tin học lớp 6 Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet - Kết nối tri thức với cuộc sống

Với soạn, giải bài tập Tin học lớp 6 Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học lớp 6 giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Tin học 6.

Tin học lớp 6 Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet - Kết nối tri thức với cuộc sống
Tin học lớp 6 Bài 4: Mạng máy tính

Hoạt động & Câu hỏi

Hoạt động 1 trang 16 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Em hãy kể một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ.

2. Những gì được vận chuyển trên mạng lưới đó?

3. 

Em hãy chọn các phương án trả lời đúng. 

Điểm chung của những mạng lưới đó là gì?

A. Có nhiều thành viên.           B. Chia sẻ tài nguyên.

C. Kết nối các thành viên.        D. Có nhiều đường cắt nhau.

Lời giải:

1. Một số mạng lưới giống như mạng giao thông đường bộ là: mạng lưới sông ngòi; mạng ống nước; mạng điện thoại;…

2. Vật được vận chuyển trên mạng lưới đó là:

-Trong mạng lưới sông ngòi là: nước.

-Trong mạng ống nước là: nước.

Mạng mạng điện thoại là: thông tin, sự kết nối.

3. Đáp án C

Hoạt động 2 trang 17 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Mạng máy tính chia sẻ những gì?

2. Em hãy nêu một số ví dụ về lợi ích của mạng máy tính.

Lời giải:

1. Mạng máy tính chia sẻ dữ liệu và cho phép người sử dụng dùng chung thiết bị.

2. Một số lợi ích của mạng máy tính là:

- Chia sẻ tài nguyên giữa các máy tính, người sử dụng máy tính.

- Tiết kiệm thời gian và chi phí.

Trao đổi thông tin.

Hoạt động 3 trang 18 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Quan sát Hình 2.1 và cho biết những thiết bị nào đang được nối vào mạng?

Quan sát Hình 2.1 và cho biết những thiết bị nào đang được nối vào mạng

2 . Các thiết bị đó được nối với nhau như thế nào? Qua các thiết bị trung gian nào?

Lời giải:

1. Những thiết bị đang được nối vào mạng là: máy tính để bàn, máy quét, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy in, bộ định tuyến không dây, máy chủ, bộ mạch chuyển.

2 . Các thiết bị được kết nối với nhau qua các thiết bị trung gian như: đường truyền (có dây và không dây), bộ chia (Hub), bộ chuyển mạch (Switch), bộ định tuyến (Router), bộ định tuyến không dây (Wireless Router), điểm truy cập không dây (AccessPoint),…

Câu hỏi 1 trang 19 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Quan sát Hình 2.1 và cho biết những thiết bị nào đang được nối vào mạng

1. Em hãy quan sát Hình 2.1 và cho biết: 

a) Tên các thiết bị đầu cuối.

b) Tên các thiết bị kết nối.

Lời giải:

a) Các thiết bị đầu cuối là: Máy tính để bàn, máy quét, máy tính xách tay, điện thoại di động,  máy in, máy chủ.

b) Các thiết bị kết nối là: bộ chuyển mạch, bộ định tuyến không dây, đường truyền dữ liệu,…

Câu hỏi 2 trang 19 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy kể tên một số cách kết nối không dây mà em biết.

Lời giải:

Một số các kết nối không dây là: wifi, bluetooth.

Câu hỏi 4 trang 19 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy nêu ví dụ cho thấy kết nối không dây thuận tiện hơn kết nối có dây.

Lời giải:

Kết nối không dây giúp ích cho việc kết nối các thiết bị trong mạng có thể linh hoạt thay đổi vị trí mà vẫn duy trì kết nối mạng. Ví dụ khi di chuyển trên xe khách, vẫn có thể sử dụng mạng internet mà không cần dây kết nối.

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: