Tin học lớp 6 Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tin học lớp 6 Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Kết nối tri thức với cuộc sống

Với soạn, giải bài tập Tin học lớp 6 Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học lớp 6 giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Tin học 6.

Tin học lớp 6 Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Kết nối tri thức với cuộc sống
Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán

Hoạt động & Câu hỏi

Hoạt động 1 trang 63 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Nếu đảo thứ tự bước 3 và 4 trong hướng dẫn trên thì em có gấp được hình trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc không? Tại sao?

2. Trước khi thực hiện theo hướng dẫn trên, em cần có gì? Sau khi thực hiện lần lượt 6 bước theo hướng dẫn, em nhận được kết quả là gì?

Lời giải:

1. Nếu đảo thứ tự bước 3 và 4 trong hướng dẫn thì không thể gấp được hình vì kết quả của bước trước ảnh hưởng đến bước sau.

2. Trước khi thực hiện hướng dẫn, em cần có tờ giấy vuông. Sau khi thực hiện 6 bước, em nhận được kết quả là hình gấp trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc.

Câu hỏi 1 trang 64 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Thuật toán là gì?

A. Một dãy các cách giải quyết một nhiệm vụ.

B. Một dãy các kết quả nhận được khi giải quyết một nhiệm vụ.

C. Một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho.

D. Một dãy các dữ liệu đầu vào để giải quyết một nhiệm vụ.

2. Em hãy chọn các câu đúng.

A. Thuật toán có đầu ra là kết quả nhận được sau khi thực hiện các bước của thuật toán.

B. Thuật toán có đầu vào là các dữ liệu ban đầu.

C. Thuật toán có đầu vào là kết quả nhận được sau khi thực hiện các bước của thuật toán.

D. Thuật toán có đầu ra là các dữ liệu ban đầu.

Lời giải:

1. Đáp án: C

2. Đáp án: A và B.

Hoạt động 2 trang 64 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Ngoài cách trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, em còn biết cách nào khác không? Cách đó có hiệu quả không? Vì sao?

Lời giải:

Ngoài cách trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, em còn biết đến cách trình bày bằng ngôn ngữ lập trình, sơ đồ tư duy,… Theo em những cách đó đều hiệu quả vì nó được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và dễ hình dung hơn.

Câu hỏi 2 trang 65 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Câu nào sau đây sai khi nói về vài trò của mũi tên trong sơ đồ khối của thuật toán?

A. Hướng mũi tên cho thấy hướng đi trong sơ đồ khối.

B. Mũi tên được sử dụng để chỉ hướng thực hiện tiếp theo.

C. Mũi tên được sử dụng chỉ để kết nối các hình khối trong sơ đồ khối.

2. Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên phải với một mục phù hợp ở cột bên trái khi nói về sơ đồ khối của thuật toán.

Câu nào sau đây sai khi nói về vài trò của mũi tên trong sơ đồ khối của thuật toán

Lời giải:

1. Đáp án: C

2. Đáp án: 1 – a

                  2 – c

                  3 – d

                  4 – b

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: