Tin học lớp 6 Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tin học lớp 6 Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Kết nối tri thức với cuộc sống

Với soạn, giải bài tập Tin học lớp 6 Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học lớp 6 giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Tin học 6.

Tin học lớp 6 Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Kết nối tri thức với cuộc sống
Tin học lớp 6 Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Hoạt động & Câu hỏi

Hoạt động 1 trang 23 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Thông tin trong một cuốn sách được tổ chức như thế nào?

2. Em đã xem thông tin trên Internet chưa? Trên Internet có những dạng thông tin gì?

Lời giải:

1. Trong một cuốn sách, thông tin được sắp xếp tuần tự. Ví dụ sách Tin học 6 có các chủ đề, trong mỗi chủ đề có một số bài học, mỗi bài học có các phần, trong từng phần sẽ trình bày nội dung cụ thể.

2. Trên Internet có nhiều dạng thông tin khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,… và các liên kết trỏ đến vị trí khác trong trang hay các trang web khác.

Câu hỏi 1 trang 24 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Em hãy chọn phương án đúng.

Trang siêu văn bản là:

A. Trang văn bản thông thường không chứa liên kết.

B. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và chứa các liên kết.

C. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau không chứa liên kết.

2. Hãy nêu địa chỉ một số website có nội dung phục vụ việc học tập.

Lời giải:

1. Đáp án B

2. Một số địa chỉ website có nộ dung phục vụ việc học tập là:

http://wikipedia.org 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn 

https://www.youtube.com

https://zoom.us

Câu hỏi 2 trang 25 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Em hãy kể tên một số trình duyệt mà em biết.

2. Để truy cập một trang web ta cần làm thế nào?

Lời giải:

1. Một số trình duyệt là: Mozilla Firefox, Cốc cốc, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari,…

2. Để truy cập một trang web, ta cần sử dụng một trình duyệt

- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt.

- Nháy địa chỉ trang web vào ô địa chỉ của trình duyệt.

- Nhấn phím Enter.

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: