Đưa thông tin sai sự thật lên mạng, sử dụng thông tin


Giải Tin học lớp 7 Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên internet

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu hỏi 2 trang 20 Tin học lớp 7 trong Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên internet, lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tin học 7.

Câu hỏi 2 trang 20 Tin học lớp 7: “Đưa thông tin sai sự thật lên mạng, sử dụng thông tin vào mục đích sai trái là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị phạt theo quy định của pháp luật”. Theo em điều đó là:

A. Đúng B. Sai

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

“Đưa thông tin sai sự thật lên mạng, sử dụng thông tin vào mục đích sai trái là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị phạt theo quy định của pháp luật”

Vì: Đưa thông tin sai sự thật có thể gây hoang mang cho người khác, ảnh hưởng uy tín, danh dự của người khác, là hành vi trái pháp luật.

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: