Em hãy nêu tên ba kênh trao đổi thông tin trên internet


Giải Tin học lớp 7 Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên internet

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Luyện tập 1 trang 22 Tin học lớp 7 trong Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên internet, lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tin học 7.

Luyện tập 1 trang 22 Tin học lớp 7: Em hãy nêu tên ba kênh trao đổi thông tin trên internet.

Trả lời:

Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội.

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: