Hoạt động 1 trang 18 Tin học lớp 7 - Kết nối tri thức


Giải Tin học lớp 7 Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên internet

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Hoạt động 1 trang 18 Tin học lớp 7 trong Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên internet, lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tin học 7.

Hoạt động 1 trang 18 Tin học lớp 7: Cách thức trao đổi thông tin trên internet

Câu 1 trang 18 Tin học lớp 7: Ở lớp 6 em đã biết sử dụng internet để nhận và gửi thông tin. Đó là cách nào?

Trả lời:

Ở lớp 6 em đã biết sử dụng internet để nhận và gửi thông tin. Đó là gửi qua thư điện tử.

Câu 2 trang 18 Tin học lớp 7: Em có biết cách trao đổi thông tin nào trên internet đang được sử dụng nhiều nhất không? Tại sao?

Trả lời:

Cách trao đổi thông tin nào trên internet đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay là: thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội, …

Tại vì Internet ngày càng được sử dụng rộng rãi, sự phát triển và phổ biến của internet giúp cho việc sử dụng thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội ngày càng được thực hiện dễ dàng và tiện lợi.

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: