Em hãy nêu các chức năng của hệ điều hành


Giải Tin học lớp 7 Bài 2: Phần mềm máy tính

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Luyện tập 1 trang 12 Tin học lớp 7 trong Bài 2: Phần mềm máy tính, lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tin học 7.

Luyện tập 1 trang 12 Tin học lớp 7: Em hãy nêu các chức năng của hệ điều hành.

Trả lời:

Chức năng của hệ điều hành:

- Quản lí các thiết bị và dữ liệu của máy tính, điều khiển chúng phối hợp hoạt động nhịp nhàng với nhau.

- Cung cấp và quản lí môi trường trao đổi thông tin (giao diện) giữa người sử dụng và máy tính.

- Cung cấp, quản lí môi trường cho phép người sử dụng chạy các phần mềm ứng dụng trên máy tính.

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: