Giải Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 - Kết nối tri thức


Giải Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 - Kết nối tri thức

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Giải Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 - Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 100, 101)

Bài 1 trang 100 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Những hình nào dưới đây là khối lập phương?

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

b) Những hình nào dưới đây là khối hộp chữ nhật?

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 100 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Xem hình sau rồi tìm số thích hợp.

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 101 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

a) Lấy 9 que tính xếp thành hình bên.

b) Hình bên có mấy hình tam giác?

c) Nhấc ra 2 que tính để hình còn lại có 2 hình tam giác.

Hướng dẫn giải

a) Học sinh tự thực hiện.

b)

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Có tất cả 5 hình tam giác.

c) Nhấc ra 2 que tính để hình còn lại có 2 hình tam giác (như hình vẽ)

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 101 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm hình thích hợp đặt vào dấu “?”.

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) Quy luật: Hình thoi; Tam giác; Hình tròn; Hình chữ nhật

Hình điền vào dấu “?” là Hình chữ nhật.

Chọn D.

b) Quy luật: Hình hộp chữ nhật màu vàng; Hình lập phương màu tím; Hình lập phương màu xanh; Hình hộp chữ nhật màu cam.

Hình điền vào dấu “?” là: Hình lập phương màu xanh

Chọn C.

Luyện tập (trang 102, 103)

Bài 1 trang 102 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Chọn đồng hồ thích hợp vào mỗi bức tranh.

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 102 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Chọn câu trả lời đúng.

a) Trong một tuần, nếu ngày 20 là thứ Hai thì ngày 22 là thứ mấy?

A. Thứ Tư                      B. Thứ Năm                   C. Thứ Sáu

b) Nếu hôm qua là thứ Ba thì ngày mai là thứ mấy?

A. Thứ Tư                      B. Thứ Năm                   C. Thứ Sáu

Hướng dẫn giải

a) 

Ngày 20 là thứ Hai.

Ngày 21 là thứ Ba.

Ngày 22 là thứ Tư.

Chọn A.

b) 

Hôm qua là thứ Ba.

Hôm nay là thứ Tư.

Ngày mai là thứ Năm.

Chọn B. 

Bài 3 trang 103 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đo độ dài mỗi đồ vật sau với đơn vị là xăng-ti-mét.

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a)

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Cái dập ghim dài 8cm.

b)

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Lọ keo khô dài 7cm.

c)

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Bàn chải đánh răng dài 13cm.

Bài 4 trang 103 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Trong hình dưới đây, băng giấy nào dài nhất, băng giấy nào ngắn nhất?

Toán lớp 1 Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Băng giấy A dài 5 ô vuông.

Băng giấy B dài 8 ô vuông.

Băng giấy C dài 6 ô vuông.

Băng giấy D dài 4 ô vuông.

Vì 4 < 5 < 6 < 8 nên băng giấy B dài nhất, băng giấy D ngắn nhất.

Bài 5 trang 103 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Chọn câu trả lời đúng.

a) Gang tay của em dài khoảng:

A. 10cm                         B. 1cm                           C. 5cm

b) Bàn học của em dài khoảng: 

A. 6cm                           B. 6 gang tay                  C. 20cm

c) Bảng lớp học dài khoảng:

A. 3 sải tay                     B. 3 gang tay                  C. 30cm

Hướng dẫn giải

a) Gang tay của em dài khoảng 5cm.

Chọn C.

b) Bàn học của em dài khoảng 6 gang tay.

Chọn B.

c) Bảng lớp học dài khoảng 3 sải tay.

Chọn A.

Xem thêm các bài giải Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: