Giải Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 - Kết nối tri thức


Giải Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 - Kết nối tri thức

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Giải Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 - Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 104, 105)

Bài 1 trang 104 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Tìm chỗ đỗ cho xe ô tô

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

b) Sắp xếp các số 48; 25; 42; 74 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

b) Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 25; 42; 45; 74

Bài 2 trang 104 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 104 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 105 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Mai hái được 23 bông hoa, Mi hái được 14 bông hoa. Hỏi cả hai chị em hái được bao nhiêu bông hoa?

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

Em hãy nêu câu trả lời.

b) Nam có 25 viên bi. Nam cho Việt 10 viên bi. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu viên bi?

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

a) Phép tính: 23 + 14 = 37

Cả hai chị em hái được số bông hoa là:

23 + 14 = 37 (bông hoa)

Đáp số: 37 bông hoa

b) Phép tính: 25 – 10 = 15

Nam còn lại số viên bi là:

25 – 10 = 15 (viên bi)

Đáp số: 15 viên bi

Bài 5 trang 105 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Chọn câu trả lời đúng.

Nếu thứ Ba là ngày 11 thì thứ Sáu tuần đó là:

A. Ngày 13             B. Ngày 14            C. Ngày 15

b) Đo độ dài rồi chọn câu trả lời đúng.

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

Bút bi trên dài:

A. 14cm             B. 15cm            C. 16cm

Hướng dẫn giải

a) 

Thứ Ba là ngày 11.

Thứ Tư là ngày 12.

Thứ Năm là ngày 13.

Thứ Sáu là ngày 14.

Chọn B. 

b) 

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

Bút bi trên dài 14cm.

Chọn A.

Bài 6 trang 105 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Chọn câu trả lời đúng.

Hình bên có:

Toán lớp 1 Bài 41: Ôn tập chung trang 104 | Kết nối tri thức

A. 1 hình vuông

B. 4 hình vuông

C. 5 hình vuông

Hướng dẫn giải

Có 4 hình vuông nhỏ và 1 hình vuông to. 

Vậy có tất cả 5 hình vuông.

Chọn C.

Xem thêm các bài giải Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: