X

1000 câu trắc nghiệm sinh học 10

Trắc nghiệm Sinh học 10 Ôn tập chương 2 có đáp án


Trắc nghiệm Sinh học 10 Ôn tập chương 2 có đáp án

Câu 1: Nấm mốc, nấm men rượu (Saccharomyces cereiate) thuộc nhóm vi sinh vật nào sau đây?

A. vi sinh vật quang tự dưỡng   B. vi sinh vật hóa tự dưỡng

C. vi sinh vật quang dị dưỡng   D. vi sinh vật hóa dị dưỡng

Câu 2: Nhuộm đơn là phương pháp nhuộm

A. Có thể sử dụng 2 loại thuốc nhuộm màu trở lên nhưng sau khi nhuộm bằng thuốc nhuộm thứ nhất thì rửa sạch rồi mới nhuộm bằng thuốc nhuộm thứ hai…

B. Chỉ sử dụng một loại thuốc nhuộm màu trong quá trình thực hành thí nghiệm

C. Chỉ nhuộm một loại tế bào vi sinh vật

D. Cả A, B và C

Câu 3: Điều nào sau đây là đúng trong quy trình thực hành quan sát vi sinh vật trong khoang miệng?

A. Có 2 lần hong khô tiêu bản, bước nhuộm tiêu bản nằm giữa 2 lần hong khô

B. Chỉ có một lần hong khô tiêu bản được thực hiện sau khi nhuộm tiêu bản

C. Có một bước rửa nhẹ tiêu bản sau khi nhuộm tiêu bản, rồi mới quan sát

D. Cả A và C

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác: