X

1000 câu trắc nghiệm sinh học 10

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 có đáp án


Trọn bộ 1500 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10 có đáp án chi tiết của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học với đầy đủ các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 này sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm và đạt điểm cao trong các bài thi môn Sinh học lớp 10.

Bài tập Mục lục Trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án (cả ba sách)

500 câu trắc nghiệm Sinh 10 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Phần Mở đầu

Phần một: Sinh học tế bào

Trắc nghiệm Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

Trắc nghiệm Chương 2: Cấu trúc tế bào

Trắc nghiệm Chương 3: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Trắc nghiệm Chương 4: Chu kì tế bào ,phân bào và công nghệ tế bào

Phần hai: Sinh học vi sinh vật và virus

Trắc nghiệm Chương 5: Vi sinh vật và ứng dụng

Trắc nghiệm Chương 6: Virus và ứng dụng


500 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10 Kết nối tri thức (có đáp án)


Trắc nghiệm Sinh 10 Cánh diều (có đáp án)

Phần 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học và các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Phần 2: Sinh học tế bào

Phần 3: Sinh học vi sinh vật và virus
Lưu trữ: Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án sách cũ