X

1000 câu trắc nghiệm Sinh học 11

1000 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 (có đáp án) | Trắc nghiệm Sinh 11


Haylamdo xin gửi đến bạn đọc tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chọn lọc, có đáp án với các câu hỏi được biên soạn theo bài học đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp bạn học tốt môn Sinh học 11.

Trắc nghiệm Sinh học 11 (sách mới, có đáp án)

Lời giải bài tập Sinh học 11 hay, ngắn gọn:
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học 11 (sách cũ)

(mới) Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án năm 2023

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Chương 2: Cảm ứng

A. Cảm ứng ở thực vật

B. Cảm ứng ở động vật

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển

A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

B. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chương 4: Sinh sản

A. Sinh sản ở thực vật

B. Sinh sản ở động vật