Đề kiểm tra 15 phút Văn lớp 8 Học kì 2 có đáp án (4 đề)


Đề kiểm tra 15 phút Văn lớp 8 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

Với Đề kiểm tra 15 phút Văn lớp 8 Học kì 2 có đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Ngữ văn 8 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Văn lớp 8.

Đề kiểm tra 15 phút Văn lớp 8 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Văn 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 1)

Cho đoạn văn sau:

“Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang: (1)

 - Bác trai đã khá rồi chứ? (2)

 - Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. (3) Nhưng xem ý hãy còn lề bề lệt bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm. (4).

 - Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. (5)

a. Cho biết bà lão và chị Dậu mối người có mấy lượt lời trong đoạn văn trên?

b. Xác định kiểu câu và kiểu hành động nói của các câu trong đoạn thoại trên?

Đáp án và thang điểm

a. Bà lão có 2 lượt lời.

Chị Dậu có 1 lượt lời.

b.

Câu Kiểu câu Hành động nói
1 Trần thuật Kể
2 Nghi vấn Hỏi han
3 Trần thuật Cảm ơn
4 Trần thuật Nhận định
5 Trần thuật Khuyên bảo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Văn 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 2)

Trong văn bản “Chiếu dời đô” của Lí Công Uẩn, thành Đại La có những lợi thế gì để chọn làm kinh đô của đất nước?

Đáp án và thang điểm

Những lợi thế của thành Đại La là:

   - Về vị trí địa lí: ở vào nơi trung tâm trời đất, mở ra bốn hướng Nam Bắc Đông Tây, có núi lại có sông, đất rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng, tránh được nạn lụt lội, chật chội.

   - Về vị trí chính trị, văn hóa: là đầu mối giao lưu, chốn tụ hội của bốn phương, là mảnh đất hưng thịnh, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi.

Tóm lại: Về tất cả các mặt, thành Đại La có đủ mọi điều kiện để trở thành kinh đô của đất nước.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Văn 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 3)

Tìm những câu nghi vấn trong những câu dưới đây và cho biết chúng có những đặc điểm hình thức nào của câu nghi vấn:

a. Tôi hỏi cho có chuyện:

Thế nó cho bắt à?

b. Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.

Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:

Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!

c. Anh chị có phúc lớn rồi. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội hoạ không?

d. Không, ông giáo ạ! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?

Đáp án và thang điểm

- Các câu nghi vấn:

a. Thế nó cho bắt à?

b. Sao lại không vào?

c. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội hoạ không?

d. Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?

- Dấu hiệu hình thức:

   + Cuối câu có dấu chấm hỏi.

   + Trong câu có các từ nghi vấn: à, sao, có...không, gì.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Văn 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 4)

Chép thuộc lòng bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” của Hồ Chủ tịch. Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ?

Đáp án và thang điểm

- Chép thuộc lòng bài thơ:

   “Sáng ra bờ suối, tối vào hang

   Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

   Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

   Cuộc đời cách mạng thật là sang.”

- Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ:

   + Nội dung: Bài thơ cho thấy tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó. Với người, làm cách mạng và sống hòa hợp với thiên nhiên là một niềm vui lớn.

   + Nghệ thuật: thể thơ tứ tuyệt bình dị pha giọng vui đùa…

Xem thêm các đề thi Văn lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác: