Đề thi lớp 8 năm 2024 (mới nhất, có đáp án) | Đề thi Toán, Văn, Anh, Vật Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa lớp 8 có đáp án


Haylamdo tuyển chọn trên 500 Đề thi lớp 8 năm học 2023 - 2024 Học kì 1 và Học kì 2 các môn học chọn lọc, có đáp án được tổng hợp từ đề thi của các trường THCS trên cả nước sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong bài thi các môn học lớp 8.

Đề thi lớp 8 năm 2024 (mới nhất, có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ đề thi, giáo án, .... lớp 8 các môn học bản word có lời giải chi tiết:

Đề thi lớp 8 năm 2024 (mới nhất, có đáp án) | Đề thi Toán, Văn, Anh, Vật Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa lớp 8 có đáp án

Bộ đề thi Toán 8

Đề thi Giữa kì 1 Toán 8

Đề thi Học kì 1 Toán 8

Đề thi Giữa kì 2 Toán 8

Đề thi Học kì 2 Toán 8

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 8 sách cũ


Bộ đề thi Ngữ văn 8

Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn 8

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn 8

Đề thi Giữa kì 2 Ngữ Văn 8

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn 8

Lưu trữ: Đề thi Văn lớp 8 sách cũ


Bộ đề thi Tiếng Anh 8

Lưu trữ: Đề thi Tiếng anh lớp 8 sách cũ


Bộ Đề thi Tiếng Anh 8 mới Học kì 1 có đáp án


Bộ Đề thi Khoa học tự nhiên 8

Đề thi Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức

Đề thi Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo

Đề thi Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều


Bộ Đề thi Lịch Sử và Địa Lí 8

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí 8 Kết nối tri thức

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí 8 Chân trời sáng tạo

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí 8 Cánh diều


Bộ đề thi Lịch sử 8

Lưu trữ: Đề thi Lịch sử lớp 8 sách cũ


Bộ đề thi Địa Lí 8

Lưu trữ: Đề thi Địa Lí lớp 8 sách cũ


Bộ đề thi Vật Lí 8

Lưu trữ: Đề thi Vật Lí lớp 8 sách cũ


Bộ đề thi Hóa học 8

Lưu trữ: Đề thi Hóa học lớp 8 sách cũ


Bộ đề thi Sinh học 8


Bộ đề thi GDCD 8


Bộ đề thi Tin học 8


Bộ đề thi Công nghệ 8

Xem thử

Xem thêm lời giải lớp 8 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 8 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 8 Cánh diều hay khác:

Tài liệu Giáo án, Đề thi lớp 8 có đáp án hay khác: