Đề thi môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)


Sáng 08/07/2022, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Môn Địa lí là môn thi thứ hai của tổ hợp Khoa học xã hội với hình thức thi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút gồm 40 câu hỏi với 24 mã đề khác nhau. Mời thí sinh và độc giả cùng Haylamdo tra cứu đáp án môn Địa lí đầy đủ theo từng mã đề dưới đây.

Đề thi môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 323

Đề thi môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 301

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 302

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 303

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 304

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 305

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 306

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 307

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 308

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 309

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 310

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 311

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 312

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 313

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 314

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 315

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 316

Đề thi môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 317

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 318

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 319

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 320

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 321

Đề thi môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 322

Đề thi môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 323

Đề thi môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lí - mã đề 324

Nội dung đang cập nhật...

Xem thêm Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 các môn học hay khác: