Đề thi THPT Quốc gia năm 2023 tất cả các môn học (Đề thi chính thức + đáp án)


Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 diễn ra trong hai ngày mùng 7 và 8/7/2022. Thí sinh thực hiện các bài thi: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn, tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Hãy theo dõi Haylamdo để cập nhật đề thi cùng gợi ý đáp án nhanh và chính xác nhất.

Tổng hợp Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2023 tất cả các môn (có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Văn năm 2023

Đề thi THPT Quốc gia môn Văn năm 2023 có đáp án

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 - môn Văn

I. ĐỌC HIỂU

Câu 1. Thể thơ: Tự do

Câu 2. Tính từ miêu tả vẻ đẹp: trong, tinh khiết, khỏe, mơn mởn

Câu 3.

– Đoạn thơ đã sử dụng biện pháp so sánh: “tuổi trẻ” được so sánh với “sao trời” và “lửa thiêng liêng”.

Ý nghĩa:

– Biện pháp so sánh giúp có hình ảnh được diễn đạt thêm sinh động, hấp dẫn, dễ hình dung.

– Sử dụng biện pháp so sánh "Tuổi trẻ" với "sao trời", như "ngọn lửa bùng cháy" nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp, sức mạnh quật cường, kiên cường của tuổi trẻ khi đất nước bình yên cũng như khi đất nước bị xâm lược.

– Qua hình ảnh so sánh tác giả ngợi ca, tôn vinh vẻ đẹp của sức mạnh tuổi trẻ.

Câu 4.

Gợi ý: Nhận xét những suy ngẫm của tác giả về ý nghĩa sự hi sinh của tuổi trẻ:

- Đây là những suy ngẫm sâu sắc của tác giả, thấu trải của người từng trải.

- Tuổi trẻ là độ tuổi hồn nhiên, vui tươi, mang trong mình đầy những ước mơ, hoài bão.

- Khi đất nước bình yên, hay khi đất nước bị xâm lăng những người trẻ tuổi ấy không ngại từ bỏ những hoài bão của mình để đứng lên chống lại quân xâm lược.

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Văn năm 2022.

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2023

Đề thi THPT năm 2022 môn Toán - mã đề 104

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT năm 2022 môn Toán - mã đề 108

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Toán - mã đề 101

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 tất cả các mã đề.

Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2023

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 tất cả các mã đề.

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2023

Đề thi THPT năm 2022 môn Vật lí - mã đề 221

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Vật lí - mã đề 202

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 tất cả các mã đề

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2023

Đề thi THPT năm 2022 môn Hóa học - mã đề 224

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Hóa học - mã đề 201

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 tất cả các mã đề.

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2023

Đề thi THPT năm 2022 môn Sinh học - mã đề 213

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Sinh học - mã đề 203

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 tất cả các mã đề

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2023

Đề thi THPT năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 323

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 303

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 tất cả các mã đề

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2023

Đề thi THPT năm 2022 môn Địa lí - mã đề 323

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Địa lí - mã đề 316

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 tất cả các mã đề

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2023

Đề thi THPT năm 2022 môn GDCD - mã đề 302

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn GDCD - mã đề 303

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2023 (Đề thi chính thức + đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022 tất cả các mã đề.