Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)


Sáng 08/07/2022, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Môn Hóa học là môn thi thứ hai của tổ hợp Khoa học tự nhiên với hình thức thi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút gồm 40 câu hỏi với 24 mã đề khác nhau. Mời thí sinh và độc giả cùng Haylamdo tra cứu đáp án môn Hóa học đầy đủ theo từng mã đề dưới đây.

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 224

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 201

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 202

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 203

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 204

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 205

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 206

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 207

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 208

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 209

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 210

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 211

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 212

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 213

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 214

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 215

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 216

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 217

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 218

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 219

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 220

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 221

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 222

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 223

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học - mã đề 224

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Xem thêm Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 các môn học hay khác: