Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)


Sáng 08/07/2022, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Môn Lịch sử là môn thi đầu tiên của tổ hợp Khoa học xã hội với hình thức thi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút gồm 40 câu hỏi với 24 mã đề khác nhau. Mời thí sinh và độc giả cùng Haylamdo tra cứu đáp án môn Lịch sử đầy đủ theo từng mã đề dưới đây.

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 323

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 301

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 302

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 303

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 304

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 305

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 306

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 307

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 308

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 309

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 310

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 311

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 312

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 313

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 314

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 315

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 316

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 317

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 318

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 319

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 320

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 321

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 322

Nội dung đang cập nhật...

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 323

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 324

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 (Đề thi chính thức + đáp án)

Xem thêm Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 các môn học hay khác: