X

Giải bài tập Công nghệ 11

Công nghệ lớp 11 | Giải bài tập Công nghệ 11 hay và chi tiết nhất


Danh mục Giải bài tập Công nghệ 11

Các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 11 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Công nghệ 11 giúp bạn học giỏi môn Công nghệ lớp 11.

Chương 1: Vẽ kĩ thuật cơ sở

Chương 2: Vẽ kĩ thuật ứng dụng

Chương 3: Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi

Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Chương 5: Đại cương về động cơ đốt trong

Chương 6: Cấu tạo của động cơ đốt trong

Chương 7: Ứng dụng động cơ đốt trong