X

Giải bài tập Công nghệ 11

Công nghệ 11 | Giải sgk Công nghệ 11 (sách mới - hay, chi tiết)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Công nghệ 11 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 11 dễ dàng soạn, làm bài tập Công nghệ 11 từ đó học tốt môn Công nghệ 11.

Giải sgk Công nghệ 11 (sách mới)

Giải sgk Công nghệ 11 Kết nối tri thức

Công nghệ cơ khí 11 Kết nối tri thức

Công nghệ chăn nuôi 11 Kết nối tri thức


Giải sgk Công nghệ 11 Cánh diều

Giải Công nghệ 11 Cánh diều

Công nghệ cơ khí 11 Cánh diều

Phần I: Cơ khí chế tạo

Phần II: Cơ khí động lực

Công nghệ chăn nuôi 11 Cánh diều


Giải sgk Công nghệ 11 Chân trời sáng tạo

Trong chương trình sách mới năm nay, môn Công nghệ 11 bộ sách Chân trời sáng tạo không được duyệt. Tùy vào trang thiết bị, các trường THPT có thể chọn học môn Công nghệ 11 của bộ sách Kết nối tri thức hoặc của bộ sách Cánh diều:
Lưu trữ: Giải Công nghệ 11 (sách cũ)

Chương 1: Vẽ kĩ thuật cơ sở

Chương 2: Vẽ kĩ thuật ứng dụng

Chương 3: Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi

Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Chương 5: Đại cương về động cơ đốt trong

Chương 6: Cấu tạo của động cơ đốt trong

Chương 7: Ứng dụng động cơ đốt trong