X

Giải bài tập Địa Lí 9

Địa Lí 9 Bài 16 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế


Địa Lí 9 Bài 16 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Để giúp bạn học tốt môn Địa Lí 9, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Địa Lí 9 Bài 16 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế.

Câu hỏi trang 60 (SGK Địa lí 9): Cho bảng số liệu sau:

Bảng 16.1: Cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002 (%)

Năm 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002
Tổng 100 100 100 100 100 100 100
Nông, lâm, ngư 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 23
Công nghiệp – xây dựng 23.8 28.9 28.8 32.1 34.5 38.1 38.5
Dịch vụ 35.7 41.2 44 42.1 40.1 38.6 38.5

a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002.

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

- Sự giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ?

- Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì?

Trả lời

a. Vẽ biểu đồ

- Thể loại biểu đồ: Miền

- Đơn vị vẽ: %

- Vẽ biểu đồ:

Giải Địa Lí 9 | Để học tốt Địa Lí 9

      

b. Nhận xét

- Sự giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% chứng tỏ nước ta đang chuyển dần từ một nước nông nghiệp sang một nước công nghiệp.

- Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng tăng nhanh nhất, phản ánh qua trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đang có những biến đổi rõ rệt và nhanh chóng, phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Xem thêm các bài Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 9 hay, ngắn gọn khác:

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 9:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.