X

Giải bài tập Địa Lí 9

Địa Lí 9 Bài 34 (ngắn nhất): Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ


Địa Lí 9 Bài 34 (ngắn nhất): Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Để giúp bạn học tốt môn Địa Lí 9, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Địa Lí 9 Bài 34 (ngắn nhất): Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ.

Câu hỏi 1 (trang 124 SGK Địa lí 9): Dựa vào bảng 34.1

Bảng 34.1. TỈ TRỌNG MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC, NĂM 2001 (cả nước = 100%)

Các ngành công nghiệp trọng điểm Sản phẩm tiêu biểu
Tên sản phẩm Tỉ trọng so với cả nước (%)
Khai thác nhiên liệu Dầu thô 100,0
Điện Điện sản xuất 47,4
Cơ khí – Điện tử Động cơ điện 77,8
Hoá chất Sơn hoá học 78,1
Vật liệu xây dựng Xi măng 17,6
Dệt may Quần áo 47,5
Chế biến lương thực thực phẩm Bia 39,8

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước

Trả lời

- Thể loại biểu đồ: cột chồng

- Đơn vị vẽ: %

- Vẽ biểu đồ:

Giải Địa Lí 9 | Để học tốt Địa Lí 9

      

Câu hỏi 2 (trang 124 SGK Địa lí 9): Căn cứ vào biểu đồ và các bài 31, 32, 33, hãy cho biết:

a. Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng?

b. Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nhiều lao động?

c. Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kỹ thuật cao?

d. Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

Trả lời

a. Ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng:

Khai thác nhiên liệu, điện, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm.

b. Ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động:

Dệt may, chế biến thực phẩm.

c. Ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kỹ thuật cao:

Khai thác nhiên liệu (dầu khí), điện, cơ khí – điện tử, hóa chất.

d. Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước:

- Đông Nam Bộ có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp của cả nước. Đây là vùng đứng đầu cả nước về giá trị đóng góp công nghiệp (55,5%).

- Nền công nghiệp của vùng đã thúc đẩy sự đa dạng hoá sản xuất công nghiệp cả nước, nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

- Hầu hết các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng đều chiếm tỉ trọng cao so với cả nước: dầu thô (100%), động cơ điêzen (77,8%), sơn hoá học (78,1%), điện sản xuất (47,3%), dệt may (47,5%).

Xem thêm các bài Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 9 hay, ngắn gọn khác:

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 9:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.