X

Giải bài tập Địa Lí 9

Địa Lí 9 Bài 37 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long


Địa Lí 9 Bài 37 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Để giúp bạn học tốt môn Địa Lí 9, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Địa Lí 9 Bài 37 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi 1 (trang 134 SGK Địa lí 9): Dựa vào bảng 37.1

Bảng 37.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2002 (Đơn vị: nghìn tấn)

Sản lượng Đồng bằng sông Cửu Long Đồng bằng sông Hồng Cả nước
Cá biển khai thác 493,8 54,8 1189,6
Cá nuôi 283,9 110,9 486,4
Tôm nuôi 142,9 7,3 186,2

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ờ Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước = 100%).

Trả lời

- Thể loại: cột

- Đơn vị: %

- Bảng xử lí số liệu

Sản lượng Đồng bằng sông Cửu Long Đồng bằng sông Hồng Cả nước
Cá biển khai thác 41,5 4,6 100,0
Cá nuôi 58,4 22,8 100,0
Tôm nuôi 76,8 3,9 100,0
Giải Địa Lí 9 | Để học tốt Địa Lí 9

      

Câu hỏi 2 (trang 134 SGK Địa lí 9): Căn cứ vào biểu đồ và các bài 35,36 hãy cho biết:

a. Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản ? (về điều kiện tự nhiên, nguồn lao động, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ,…)

b. Tại sao đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm xuất khẩu?

c. Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Nêu một số biện pháp khắc phục.

Trả lời

a. Thế mạnh phát triển ngành thủy sản của đồng bằng sông Cửu long.

- Điều kiện tự nhiên:

      + Sông Mê Công đem lại nguồn lợi thuỷ sản lớn.

      + Hệ thống kênh rạch chằng chịt, diện tích mặt nước rộng thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.

      + Vùng nước mặn, nước lợ cửa sông, ven biển rộng lớn,... tạo điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, nước mặn.

      + Rừng ngập mặn ven biển và trên bán đảo Cà Mau chiếm diện tích lớn, thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước mặn.

      + Vùng biền rộng, có cá, tôm và hải sản quý hết sức phong phú. Biển ấm quanh năm, ngư trường rộng lớn; nhiều đảo và quần đảo, thuận lợi cho khai thác hải sản.

- Nguồn lao động dồi dào, dân cư có kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.

- Các cơ sở chế biến phát triển mạnh.

- Thị trường tiêu thụ rộng, nhu cầu lớn.

b. Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm xuất khẩu vì:

- Có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển nghề nuôi trồng tôm (diện tích rừng ngập mặn lớn, đường bờ biển dài và diện tích mặt nước nuôi trồng lớn).

- Vị trí địa lí thuận lợi cho việc giao lưu xuất khẩu với các nước trong khu vực.

- Công nghiệp chế biến phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm, chất lượng của khâu bảo quản được nâng cao.

- Nguồn lao động đông, có kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản.

- Cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao.

c. Khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long:

- Nguồn lợi thủy sản đang giảm sút dần.

- Kĩ thuật nuôi trồng tôm truyền thống còn nhiều hạn chế.

- Ô nhiễm môi trường nước có xu hướng tăng.

- Sự cạnh tranh của các nước khác về các mặt hàng thủy sản xuất khẩu.

- Tàu thuyền chưa được cải tiến hiện đại, hạn chế cho đánh bắt xa bờ.

- Nguồn thức ăn và nguồn giống chất lượng chưa nhiều.

- Giải pháp:

      + Hiện đại hóa trang bị tàụ thuyền, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.

      + Nâng cao chất lượng thức ăn và giống.

      + Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản xuất khẩu, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm

      + Mở rộng diện tích nuôi thủy sản hợp lí, đảm bảo về môi trường.

      + Đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản.

Xem thêm các bài Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 9 hay, ngắn gọn khác:

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 9:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.