X

Giải bài tập Địa Lí 9

Địa Lí 9 Bài 40 (ngắn nhất): Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí


Địa Lí 9 Bài 40 (ngắn nhất): Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Để giúp bạn học tốt môn Địa Lí 9, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Địa Lí 9 Bài 40 (ngắn nhất): Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí.

Câu hỏi 1 (trang 144 SGK Địa lí 9): Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ. Dựa vào bảng 40.1 hãy cho biết những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?

Trả lời

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển là khai thác tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển - đảo, để vừa sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, vừa chống ô nhiễm và suy thóai môi trường

- Những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp kinh tế biển là: Cái Bầu, Cát Bà, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc.

Câu hỏi 2 (trang 144 SGK Địa lí 9): Quan sát hình 40.1, hãy nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chế biến dầu khí ở nước ta.

Trả lời

- Tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chế biến dầu khí đều có xu hướng tăng qua các năm.

+ Sản lượng dầu thô khai thác liên tục tăng, từ 15,2 triệu tấn (1999) lên 16,9 triệu tấn (2002), tăng 1,7 triệu tấn.

+ Dầu thô xuất khẩu trong sản lượng dầu thô khai thác tăng từ 14,9 triệu tấn (1999) lên 16,9 triệu tấn (2002), tăng 2 triệu tấn.

+ Xăng dầu nhập khẩu tăng liên tục, từ 7,4 triệu tấn (năm 1999) lên 10,0 triệu tấn (năm 2002), tăng 2,6 triệu tấn.

- Nước ta có trữ lượng dầu thô lớn và lượng dầu khai thác chủ yếu được xuất khẩu dưới dạng thô. Ngành chế biến dầu khí ở nước ta chưa phát triển, hiện nay nước ta còn nhập khẩu xăng dầu lớn.

Xem thêm các bài Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 9 hay, ngắn gọn khác:

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 9:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.