Lịch Sử 7 | Giải Lịch Sử 7 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Giải Sử 7 ngắn gọn | Soạn Lịch Sử lớp 7 | Lịch Sử 7 sách mới


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Lịch Sử 7 chính xác và chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 7 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 7 học tốt môn Lịch Sử 7 hơn.

Danh mục Giải Lịch Sử 7 sách mới

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Kết nối tri thức

Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

Chương 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại

Chương 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Chương 4: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô - Đinh - Tiền Lê (939 - 1009)

Chương 5: Đại Việt thời Lý - Trần - Hồ (1009 - 1407)

Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 - 1527)

Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

---------------------------------

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Cánh diều

Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

Chương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Chương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Chương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV

Chương 6: Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI

Chương 7: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 7 - CD

---------------------------------

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Chân trời sáng tạo

Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

Chương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kì XIX

Chương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Chương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Giải bài tập sgk Lịch Sử 7 hay, ngắn nhất

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

Tài liệu cũ: Giải Lịch Sử lớp 7 sách cũ

Phần một: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)

Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)

Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV)

Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV - Đầu thế kỉ XVI)

Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII

Chương 6: Việt nam nửa đầu thế kỉ XIX