X

Giáo dục thể chất 7 Cánh diều

Giáo dục thể chất 7 Cánh diều | Giải bài tập Giáo dục thể chất 7 hay, ngắn gọn | Soạn GDTC 7


Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 7 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn chương trình sách mới sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập và trả lời câu hỏi GDTC 7 từ đó học tốt môn Giáo dục thể chất 7 để đạt điểm cao trong bài thi GDTC lớp 7.

Mục lục Giải Giáo dục thể chất 7 Cánh diều

Phần một: Kiến thức chung

Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện

Phần hai: Vận động cơ bản

Chủ đề 1: Chạy cự li ngắn (60 m)

Chủ đề 2: Nhảy xa kiểu ngồi

Chủ đề 3: Chạy cự li trung bình

Chủ đề 4: Bài tập thể dục

Phần ba: Thể thao tự chọn

Chủ đề 1: Bóng rổ

Chủ đề 2: Bóng đá

Chủ đề 3: Đá cầu

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 7 Cánh diều các môn học hay khác: