X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Trên hình 25.2 SBT vẽ một số kẹp giấy bằng sắt bị hút dính vào các cực của thanh nam châm


SBT Vật Lí 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện

Giải bài 3 trang 57 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 3 trang 57 sách bài tập Vật Lí 9: Trên hình 25.2 SBT vẽ một số kẹp giấy bằng sắt bị hút dính vào các cực của thanh nam châm.

a) Có thể khẳng định các kẹp sắt này đã trở thành nam châm được không? Vì sao?

b) Nếu khẳng định các kẹp sắt đã trở thành nam châm thì hãy xác định tên từ cực của một trong số các nam châm này.

c) Từ kết quả trên, hãy giải thích vì sao nam châm lại hút được các vật bằng sắt, thép khi đặt gần nó.

Bài 25.1, 25.2, 25.3, 25.4  trang 57 SBT Vật Lí 9 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 9

Lời giải:

a) Vì các kẹp sắt đặt trong từ trường của nam châm thì bị nhiễm từ nên có thể khẳng định nó đã trở thành nam châm.

b) Tên các từ cực của một số kẹp sắt được vẽ trên hình 25.2a

Bài 25.1, 25.2, 25.3, 25.4  trang 57 SBT Vật Lí 9 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 9

c) Khi đặt vật bằng sắt, thép gần nam châm thì vật bị nhiễm từ và sẽ trở thành nam châm, đầu đặt gần nam châm là từ cực trái dấu với từ cực của nam châm. Do đó bị nam châm hút.

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: