X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu


SBT Vật Lí 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện

Giải bài 4 trang 57 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 4 trang 57 sách bài tập Vật Lí 9: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu.

A. Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa.

B. Một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một cực nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn rồi đưa ra xa.

C. Một vòng dây bằng sắt non được đưa lại gần một đầu nam châm điện mạnh trong thời gian dài, rồi đưa ra xa

D. Một lõi sắt non được đặt trong lòng một cuộn dây có dòng điện với cường độ lớn trong một thời gian dài rồi đưa ra xa.

Lời giải:

Chọn A. Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn rồi đưa ra xa.

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: