X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà làm bằng sắt non


SBT Vật Lí 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện

Giải bài 8 trang 58 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 8 trang 58 sách bài tập Vật Lí 9: Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà làm bằng sắt non

A. Vì thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non

B. Vì dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu

C. Vì dùng lõi thép không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm điện

D. Vì dùng lõi thép thì lực từ sẽ bị giảm đi so với khi cưa có lõi

Lời giải:

Chọn B. Vì dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu.

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: