X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Có hiện tượng gì xảy ra với một thanh thép khi đặt vào trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua


SBT Vật Lí 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện

Giải bài 5 trang 58 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 5 trang 58 sách bài tập Vật Lí 9: Có hiện tượng gì xảy ra với một thanh thép khi đặt vào trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua.

A. Thanh thép bị nóng lên

B. Thanh thép phát sáng

C. Thanh thép bị đẩy ra khỏi ống dây

D. Thanh thép trở thành nam châm

Lời giải:

Chọn D. Thanh thép trở thành nam châm

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: