X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Có cách nào để tăng lực từ của một nam châm điện


SBT Vật Lí 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện

Giải bài 7 trang 58 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 7 trang 58 sách bài tập Vật Lí 9: Có cách nào để tăng lực từ của một nam châm điện

A. Dùng dây dẫn to quấn ít vòng

B. Dùng dây dẫn nhỏ quấn nhiều vòng

C. Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây

D. Tăng đường kính và chiều dài ống dây

Lời giải:

Chọn B. Dùng dây quấn nhỏ quấn nhiều vòng

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: